Consulate General of the Netherlands in San Francisco, United States

De Nederlandse School in Cleveland, Ohio

De Nederlandse School Cleveland 'de Taaltuin' geeft onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur aan kinderen in de leeftijd van 3 t/m 14 jaar in de omgeving van Cleveland (Noord-oost Ohio). Er zijn twee richtingen binnen de school:
- Moedertaalonderwijs - waarbij het taalonderwijs uit Nederland wordt gevolgd waardoor leerlingen bij terugkeer in Nederland (of Belgie) hun schoolloopbaan kunnen voortzetten
- Vreemde taalonderwijs - voor kinderen die Nederlands als Vreemde taal willen leren.
Er zijn verschillende klassen, waaronder een Peuter/kleuter klas, basisonderwijsgroepen 3 t/m 6 en 3 Vreemdetaal klassen.
De lessen zijn een aanvulling op het onderwijs van de dagschool en vinden plaats na reguliere schooltijden. De locatie van de lessen is in Cleveland Heights. De lessen worden aangevuld met aantal halve dagen waarin de Nederlandse en Vlaamse Cultuur centraal staat (Koninginnedag, Sportdag, Sinterklaasfeest etc).
Alle kinderen in de leeftijd van 3 t/m 14 jaar die Nederlands willen leren zijn van harte welkom!
Voor vragen over de school kunt u contact opnemen met het hoofd van de school, Nicolette van Solingen via nederlandseschoolcleveland@gmail.com of tel # 908 581 3860. Bezoek ook onze website: www.taaltuin.com.